Regulace pro ventilátory

Regulace pro ventilátory

Stabilní klima, ani teplo, ani zima

Pro optimální růst rostlin je potřeba věnovat pozornost několika podstatným věcem. To, že beze světla, hlíny a hnojiv to neporoste asi každému dojde. Pokud ale existuje jedna věc, která sama o sobě způsobuje nejvíce problémů v pěstírnách, bude to jednoznačně nestabilní klima.

Rostliny, které jsou vystaveny silným teplotním výkyvům zápasí o každý lísteček a kořínek. Nedostatečný odtah způsobuje nárůst vlhkosti a s tím neodbytně spojené nepříjemné plísňové choroby. A nedostatečná filtrace odcházejícího vzduchu Vás může snadno dostat do potíží, například pokud Vaši spolubydlící jsou citliví na odér biologických hnojiv.

Naopak přílišné větrání může vést k příliš nízké vlhkosti v pěstebním prostoru a tím pádem ke stresu, který rostliny vždy oslabuje.

Regulace? Ano, ale podle čeho…

Regulátor pro ventilátor, neboli controller je zařízení, které upravuje otáčky - výkon ventilátoru tak, aby prostor v pěstírně byl v optimu. Toto optimum sleduje zpravidla pomocí termostatu měřícího teplotu vzduchu. Pokud teplota vzroste nad nastavenou mez, ventilátor přepne do rychlejšího módu. Je také možné regulovat podle tlaku, aby se zabránilo přetlaku v místnosti. U regulátorů je často možné nastavit hysterezi.

Nejen ventilátory

V nabídce naleznete také mnoho dalších regulátorů, pro topení, klimatizaci atp.

Zobrazit více
Mřížka / Řádky
|